Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο Αθλητικού Ομίλου Γκόλφ Αφάντου

Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Σύλλογος ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΚΟΛΦ ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ διοικείται από 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος και τα μέλη εκλέγονται ανά διετία , από την Γενική Συνέλευση των Μελών.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΜΒΡΟΥΔΗΣ, Πρόεδρος
ΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, Αντιπρόεδρος
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΤΕΡΟΥ, Γ. Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ, Ταμίας
ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΠΑΚΙΡΗ, Μέλος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μέλος
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΘΕΘΔΩΡΑΚΗΣ, Μέλος